uwv scholingspartner

MOOD massage opleidingen is scholingspartner van het UWV

Als je een WW-, WIA- of WAO-uitkering hebt, is het best slim om een opleiding te volgen. Dat is leuk om te doen en je hebt ook nog meer kans op werk. Studeren naast een uitkering kan maar er zijn wel voorwaarden.

MOOD massage opleidingen is scholingspartner van het UWV

In het kader van de re-integratie­bevorderende taak van het UWV (werken aan per­spec­tief) is een overeen­komst gesloten voor de uitvoering van scholin­gen en/of functie­gerichte vaardigheids­trainingen. Ben je cliënt bij het UWV, dan kom je in aanmer­king voor gesubsidieerde scho­ling bij MOOD massage opleidingen.

ADVIES OVER (OM)SCHOLING BIJ HET UWV

Scholing of omscholing kan je helpen om een baan te vin­den die je leuk vindt en die past bij jouw mogelijk­he­den. Neem vooraf contact op met jouw coach/arbeids­deskundige bij het UWV voor advies over scholing.

WANNEER BETAALT UWV DE OPLEIDING?

Als de scholing noodzakelijk is om ander werk te vinden, betaalt UWV jouw opleiding. Voorwaarde is dat je er alles aan doet om de opleiding suc­cesvol af te ronden. Als u toe­stem­ming krijgt voor scholing en deze is noodzakelijk, kan je bij UWV een tijde­lijke vrijstelling aanvragen voor uw sollici­tatie­plicht.

WAT ZIJN WIJ VERPLICHT?

MOOD massage opleidingen is ver­plicht om een rapportage aan UWV te ver­strekken over de aanmel­ding, niet verschij­nen, niet meewer­ken of voortijdig stoppen van de zijde van de cursist. Ook wordt aan het UWV gerap­por­teerd over de voort­gang en het bereikte eind­resultaat.

Meer informatie kan je vinden via de volgende links een opleiding volgen naast mijn WW-uitkering en/ of  een opleiding volgen naast mijn WIA-uitkering.

Volg ons op social media !