Therapeutische Vorming (HBO niveau)

OPLEIDINGEN

Therapeutische vorming (HBO niveau)

De opleiding Therapeutische vorming bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling, en het tweede deel is gericht op therapeutische vorming.

Persoonlijke ontwikkeling gaat over bewustwording van wie jij bent en hoe jij in elkaar zit. Wat zijn je kwaliteiten, wat vind je moeilijk, en waar heb jij blinde vlekken. De bewustwording van wie jij bent en hoe je in elkaar zit, zorgt ervoor dat je een open en onbevooroordeelde houding krijgt naar anderen. Hierdoor ben je beter in staat om als massagetherapeut jouw cliënten op een juiste manier te begeleiden en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Daarnaast leer je op je eigen handelen te reflecteren door middel van intervisiebijeenkomsten.

Het tweede deel van de opleiding is gericht op therapeutische vorming, en de kennis die je nodig hebt om een cliënt die jouw massagepraktijk bezoekt goed te kunnen onderzoeken, begeleiden en behandelen. Je leert met behulp van gesprekstechnieken een anamnese uit te voeren, evenals een gedegen onderzoek uit te voeren en een passend behandelplan op te stellen. Je doet nieuwe kennis op over verschillende gedragskenmerken bij cliënten (denk aan coping stijlen, locus of control en de dramadriehoek). Deze gedragskenmerken leer je bespreekbaar te maken d.m.v. bijpassende gesprekstechnieken. Deze opleiding bevat alle onderdelen die je nodig hebt om na afloop als (massage)therapeut aan het werk te kunnen in het complementaire werkveld.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Therapeutische vorming is een essentieel fundament voor therapeut.

Wat betekent het om therapeut te zijn? Welke ontwikkeling maak je als therapeut door? Hoe bouw je een goede therapeutische relatie op met jouw cliënt? En wat werkt wel en niet binnen de therapie? Dit zijn vragen waarmee je in de opleiding Therapeutische vorming aan de slag gaat.

We starten bij de basis. Je leert wat therapie inhoudt, vervolgens kom je alles te weten over de unieke relatie tussen de therapeut en de cliënt. Er is aandacht voor de invloed van jouw gedrag op het welbevinden van de cliënt en het belang van het tonen van positieve waardering.

Een behandelingstraject begint met een intake. De opleiding Therapeutische vorming legt uit hoe de intake kan verlopen en reikt vaardigheden aan om de hulpvraag in kaart te brengen. Ook het formuleren van behandeldoelen en het doorverwijzen van cliënten komt aan bod. Verder is er aandacht voor motiverende gesprekstechnieken. Hoe versterk je bijvoorbeeld hoop en optimisme? En hoe motiveer je jouw cliënt om stappen te zetten?

Behandelingen verlopen vaak niet zonder slag of stoot. In de opleiding Therapeutische vorming leer je alles over moeilijke gesprekken voeren, grenzen stellen, conflictbemiddeling, weerstand als onderdeel van verandering en ethische dilemma’s. Ook is er aandacht voor het inzetten van registratieopdrachten, tussentijdse evaluaties en verslaglegging.

In de opleiding Therapeutische vorming binnen MOOD zullen de Persoonlijke Ontwikkeling en de Therapeutische vorming op de voorgrond staan.
De lessen worden verzorgt door onze top docenten. 
Tijdens deze masterclassen word je geprikkeld en gemotiveerd door inspirerende therapeuten met bergen kennis en passie.

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling gaat over de bewustwording van wie jij bent en hoe jij in elkaar zit.  Hoe ga jij om met jezelf, anderen en gebeurtenissen in je leven. 
Wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je uitdagingen, en waar heb jij blinde vlekken. 
Door deze bewustwording ben je beter in staat om cliënten op een juiste manier te begeleiden, te behandelen en een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Onderdelen die aan bod komen tijdens de Persoonlijke Ontwikkeling zijn onder andere:
 
Een professionele beroepshouding.
- Effect van jouw houding en gedrag op je cliënt.
- Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden.
- Inzicht op eigen handelen en functioneren.
- Inzicht op wat de effecten kunnen zijn van je gedachten – gevoelens – emoties 
  op jezelf en in relatie tot de cliënt.

Therapeutische Vorming

Therapeutische vorming is het onderdeel van de opleiding waarin de vaardigheden aangereikt worden om de therapeutische relatie een professionele structuur te geven.
Diverse aspecten komen aan bod die je nodig hebt om een cliënt die jouw massagepraktijk bezoekt goed te kunnen onderzoeken, begeleiden en behandelen. Je leert een gestructureerde anamnese af te nemen, een anamnese formulier op te stellen en toe te passen op een cliënt. Vanuit het opmaken van een duidelijk massage behandelplan leer je te komen tot de juiste massagetherapeutische behandeling met als afsluiting de evaluatie. 
Een en ander wordt door middel van het toepassen van casuïstiek, het maken van praktijkopdrachten, het maken van reflectie verslagen, het bijwonen van intervisie momenten en het maken van huiswerkopdrachten geoefend.

Onderdelen die aan bod komen tijdens de Therapeutische vorming zijn  onder andere: 

- Het Meer Dimensionaal Belasting- Belastbaarheidsmodel.
- Het leren van specifieke anamnestische vaardigheden.
- Gespreksvoering.
- Het opstellen van een klachtgericht behandelplan.
- Verschillende vormen van Coping stylen.
- Vormen van locus of control/beheersingsoriëntaties. 
- Invloed van de styl van attribueren van de cliënt in de massagetherapeutische behandeling.
- Pijn- en pijngedrag.
- Oorzaken van ziek zijn.

Voor wie is deze opleiding bedoeld

Deze opleiding is gericht op masseurs en therapeuten die patiënten gedurende een langdurig traject bekwaam willen kunnen behandelen, en de tools hiervoor willen ontwikkelen om massage als therapievorm in de kunnen zetten bij het behandelen van cliënten.

Start therapeutische vorming

In februari 2024 start de laatste keer de opleiding therapeutische vorming als modulaire opleiding.
Vanaf oktober 2024 is deze opleiding verwerkt in onze 3 jarige massage therapie op HBO niveau.
Schrijf je alvast in dan kijken we gezamenlijk wanneer de lessen worden ingepland. Dit om iedereen die deze opleiding nog wilt volgen de kans te geven.

STUDIEDUUR & LESGELD

De opleiding therapeutische vorming bevat 10 lesdagen van 10.00 tot +/- 15.30 uur. 
De studiebelasting is ongeveer 6 uur per week.

De kosten voor de totale opleiding Therapeutische vorming bedragen €1.500,- (beroepsopleiding vrijgesteld van btw).
Wil je gebruik maken van de mogelijk om te betalen in termijnen dan graag aangeven bij je inschrijving.

De opleiding is inclusief het lesmateriaal.

UWV scholingspartner

Een opleiding volgen naast je WW-, WIA- of WAO-uitkering? dat kan! Het is leuk om te doen en je hebt ook nog meer kans op werk. Meer informatie kan je vinden via de volgende link een opleiding via het UWV.

VOOROPLEIDING/TOELATINGSEISEN

Voor de opleiding therapeutische vorming vragen wij:

  • Minimaal MBO diploma niveau 4
  • HBO denk/ werkniveau

Afronding

Bij afronding van de opleiding ontvangt de student een diploma Therapeutische vorming.(HBO-niveau). Voorwaarde voor het behalen van dit diploma zijn:

  1. 85 % aanwezigheid bij alle lessen.
  2. Reflectieverslagen zijn met een voldoende beoordeeld.
  3. Opzet van de scriptie is met een voldoende beoordeeld.

ERKENNINGEN

De opleiding Therapeutische vorming is erkend door de volgende beroepsverenigingen:
| NVST  | 24,0 ECTS
| CAT | 20,43 SP

Klik hier voor het complete studiepunten overzicht!

Na de opleiding

Na het succesvol afronden van de opleiding therapeutische vorming heb je echt wat in handen. Door het volgen van deze opleiding leer je hoe je cliënten op een professionele wijze en therapeutische basis kan behandelen. Je bent in staat om 

  1. Persoonlijkheidstypes en karakterstructuren te benoemen.
  2. Meer dimensionaal belastbaarheidsmodel uit te leggen.
  3. De verschillende coping stijlen en locus of control uit te leggen.
  4. Pijn en pijngedrag bij een cliënt te herkennen.
  5. De dramadriehoek uit te leggen.

INSCHRIJVEN OF INTERESSE?

Schrijf je hier in voor de opleiding Therapeutische vorminig. Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.

Benieuwd naar de planning?
Klik op bijeenkomsten om te zien wat de lesdagen zijn.  

Startdatum Maand Variant Locatie

Powered by Eduframe