MOOD MASSAGE OPLEIDINGEN IS CONTINU IN BEWEGING

Belastingvoordeel tot eind 2021

Maak nog tot 2022 gebruik van belastingvoordeel

Wil je een opleiding volgen die is gericht op je (toekomstige) werk? Dan is nu het juiste moment om te starten! Want alleen nog dit jaar kun je profiteren van een flink belastingvoordeel en tot bijna 50% van je kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Wanneer je in 2021 nog gebruik maakt van de regeling Belastingaftrek voor particulieren, dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van je inkomstenbelasting.

Wil jij nog gebruik maken van deze regeling dan is de voorwaarde vanuit de belastingdienst dat jij je dit jaar nog inschrijft voor de cursus/ opleiding voor 2021 of 2022 en de factuur voor 31 december 2021 is voldaan.

De aftrek in het kort
•          Alleen voor studiekosten betaald in 2021
•          Lesgeld, examengeld en optionele praktijkdagen tellen mee.
•          Studiekosten verminderen met vergoeding door je werkgever.
•          Drempel van 250 euro.

Kijk op de website van de Belastingdienst naar alle details van deze regeling: studiekosten en aftrek studiekosten.

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

Wat kunnen we verwachten vanaf 2022?
Het kabinet werkt aan een regeling voor een algemeen leer- en ontwikkelbudget, het ‘STAP-budget’. Dit geeft je de (financiële) mogelijkheid om stappen te zetten in je ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven. Wat helpt om op een gezonde manier je pensioenleeftijd te halen. Het STAP-budget is maximaal € 1.000,- (incl. BTW). Als de kosten van een scholingsactiviteit hoger zijn, betaal je de rest zelf. Dus als je een duurdere studie gaat doen is het verstandig om nog mee te gaan in de huidige regeling.

Rekenvoorbeelden tot 2022

Wil je weten hoe je het belastingvoordeel voor jouw opleiding berekent? In onderstaande indicatieve rekenvoorbeelden zie je hoe het werkt.

Rekenvoorbeeld 1
Opleiding Massage Therapeut

Lesgeld: € 8515,-
Examenkosten: NGS €310,-
Totaal studiekosten: € 8825

Vergoeding of bijdrage van bijvoorbeeld je werkgever: € 0
Drempel: € 250

Aftrek van je inkomstenbelasting: € 8575
Dan mag je € 8825 - € 250 = € 8575 aftrekken van je belastbaar inkomen.

Je belastingvoordeel is dan:
Bij schijf 1: € 8575 x 37,1% = € 3.181,33 of
bij schijf 2: € 8575 x 49,5% = € 4.244,63

Rekenvoorbeeld 2
Opleiding NGS sportmassage

Lesgeld: € 1395,-
Examenkosten: NGS €310,-
Totaal studiekosten: € 1705,-

Vergoeding of bijdrage van bijvoorbeeld je werkgever: € 0
Drempel: € 250

Aftrek van je inkomstenbelasting: € 1455
Dan mag je € 1705 - € 250 = € 1455 aftrekken van je belastbaar inkomen.

Je belastingvoordeel is dan:
Bij schijf 1: € 1455 x 37,1% = € 539,81 of
bij schijf 2: € 1455 x 49,5% = € 720,23

Voorwaarden: wanneer zijn jouw studiekosten aftrekbaar?

Als je voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor aftrek van je MOOD massage opleidingen studiekosten:

•          Je bent belastingplichting in Nederland.
•          Je hebt jouw studiekosten betaald in 2021. Als het je beter uitkomt, mag je er wel voor kiezen om pas in 2022 aan je opleiding te beginnen.
•          Je ontvangt geen studiefinanciering, en hebt er ook geen recht op. Je hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO.
•          De opleiding is voor je (toekomstige) beroep.
•          Je betaalt jouw studiekosten zelf. Krijgt je de kosten deels vergoed, bijvoorbeeld door je werkgever of een studiefonds? Dan tellen alleen de kosten mee die echt voor jouw rekening zijn.
•          Je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken.

Maak nog tot 2022 gebruik van belastingvoordeel

Volg ons op social media !